Подати оголошення

Відшкодування витрат Інвесторам будинків 1-ї черги

234. . .7
27 серп 2016 09:48
враховуючи перенесення строків введення в експлуатацію 1-ї черги (в односторонньому порядку) планую звернутись до КМБ із клопотанням про відшкодування витрат на оренду квартири та компенсації моральних збитків, якшо є бажаючі можна почати із колективної заяви до КМБ.
людей, яких влаштовує поточний стан справ, прошу ігнорувати цю тему
27 серп 2016 10:30

є приклади коли справа доходила до суду та із КМБ стягнуто пеню на користь інвестора, тут один із прикладів 2016 року //www.reyestr.court.gov.ua/Review/574615 97

28 серп 2016 06:38

ще один приклад: //www.reyestr.court.gov.ua/Review/435804 80
із сумою 36 992 грн, за ці кошти можна наприклад паркет купити

28 серп 2016 10:08

отже, статті Цивільного Кодексу:

Стаття 224. Відшкодування збитків

1. Учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено.

2. Під збитками розуміються витрати, зроблені управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання правил здійснення господарської діяльності другою стороною.

Стаття 225. Склад та розмір відшкодування збитків

1. До складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються:

вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства;

додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною;

неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною;

матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/pa ge8

28 серп 2016 10:11

Штрафні санкції:
Стаття 230. Штрафні санкції

1. Штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

2. Суб'єктами права застосування штрафних санкцій є учасники відносин у сфері господарювання, зазначені у статті 2 цього Кодексу.

Стаття 231. Розмір штрафних санкцій

1. Законом щодо окремих видів зобов'язань може бути визначений розмір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням сторін не допускається.

2. У разі якщо порушено господарське зобов'язання, в якому хоча б одна сторона є суб'єктом господарювання, що належить до державного сектора економіки, або порушення пов'язане з виконанням державного контракту, або виконання зобов'язання фінансується за рахунок Державного бюджету України чи за рахунок державного кредиту, штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах:

за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) товарів (робіт, послуг) стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних (некомплектних) товарів (робіт, послуг);

за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості товарів (робіт, послуг), з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.
//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/pa ge8

28 серп 2016 10:27

Стаття 234. Обов'язок боржника, який сплатив штрафні санкції, виконати зобов'язання в натурі

1. Сплата штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання господарського зобов'язання не звільняє боржника від виконання зобов'язання в натурі, крім випадків, передбачених у частині третій статті 193 цього Кодексу.
//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/pa ge8

28 серп 2016 10:28

Глава 22
ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Стаття 193. Загальні умови виконання господарських зобов'язань

1. Суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

2. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу. Порушення зобов'язань є підставою для застосування господарських санкцій, передбачених цим Кодексом, іншими законами або договором.

3. Застосування господарських санкцій до суб'єкта, який порушив зобов'язання, не звільняє цього суб'єкта від обов'язку виконати зобов'язання в натурі, крім випадків, коли інше передбачено законом або договором, або управнена сторона відмовилася від прийняття виконання зобов'язання.

4. Управнена сторона має право не приймати виконання зобов'язання частинами, якщо інше не передбачено законом, іншими нормативно-правовими актами або договором, або не випливає із змісту зобов'язання.

5. Зобов'язана сторона має право виконати зобов'язання достроково, якщо інше не передбачено законом, іншим нормативно-правовим актом або договором, або не випливає із змісту зобов'язання.

6. Зобов'язана сторона має право відмовитися від виконання зобов'язання у разі неналежного виконання другою стороною обов'язків, що є необхідною умовою виконання.

7. Не допускаються одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'язання другої сторони за іншим договором не було виконано належним чином.

8. Управнена сторона, приймаючи виконання господарського зобов'язання, на вимогу зобов'язаної сторони повинна видати письмове посвідчення виконання зобов'язання повністю або його частини.
//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15/pa ge7

29 серп 2016 08:24
Первые сроки сдачи перенеслись из-за изменения в проекте самого комплекса как я понимаю :@-:
КБМ обычно всегда выдает ключики после сдачи самого объекта через 2-3 месяца.
Мы у них покупали квартиру, дом сдался в августе, а ключи нам выдали в октябре.
Так же у всех знакомых кто покупал жилье у этого застройщика.
Два-три месяца роли не играет, главное чтобы дом сдался, а не завис в долгострое :umnik:
29 серп 2016 14:39
Цитата "FillVM":
Первые сроки сдачи перенеслись из-за изменения в проекте самого комплекса как я понимаю :@-:
КБМ обычно всегда выдает ключики после сдачи самого объекта через 2-3 месяца.
Мы у них покупали квартиру, дом сдался в августе, а ключи нам выдали в октябре.
Так же у всех знакомых кто покупал жилье у этого застройщика.
Два-три месяца роли не играет, главное чтобы дом сдался, а не завис в долгострое :umnik:

перенесення строків призвело до збільшення кількості квартир, а отже до додаткових прибутків для КМБ, для мене таке перенесення це додаткові витрати на оренду квартири та відповідні незручності, що я хочу відшкодувати/компенсувати (за період починаючи із липня 2016) у випадку порушення терміну введення(31.12.2016) в експлуатацію для 4-го будинку
26 жовт 2016 10:42
Введення в експлуатацію не передбачає видачу вам ключів. Це пояснюють при підписанні договору.
26 жовт 2016 13:25
я не пишу тут про ключі,
згідно чинних законів КМБ має заплатити пеню або компенсацію додаткових витрат повязаних із перенесенням строків в односторонньому порядку, в моєму випадку скма пені виходить понад 200 тис грн
28 жовт 2016 11:29
Цитата "NadinZNO":
Введення в експлуатацію не передбачає видачу вам ключів. Це пояснюють при підписанні договору.

В будь якому випадку вони не введуть в експлуатацію до кінця року. Просто не встигнуть.
28 жовт 2016 13:45
Цитата "Алексей Виноградов":

В будь якому випадку вони не введуть в експлуатацію до кінця року. Просто не встигнуть.

Ви хочете підказати як краще отримати компенсацію за перенесення строків?
30 жовт 2016 10:19
Цитата "AlexandrK1":

Ви хочете підказати як краще отримати компенсацію за перенесення строків?

Ні,в цьому питанні нічим допомоги не можу.
30 жовт 2016 11:41
Цитата "AlexandrK1":

Ви хочете підказати як краще отримати компенсацію за перенесення строків?

Перенесення згідно Договору, про яку компенсацію ви марите?
30 жовт 2016 12:01
Цитата "BBC_80":

Перенесення згідно Договору, про яку компенсацію ви марите?

можна уточнити ці пункти договору, якими Ви керуєтесь?
27 лист 2016 16:03
У разі якщо забудовник затримує введення будинку в експлуатацію, то в першу чергу, необхідно звернутися з письмовою вимогою до забудовника і вимагати дати письмову відповідь щодо термінів здачі об'єкта в експлуатацію.

Після отримання письмового пояснення забудовника, необхідно звернутися в Генеральну прокуратуру України з скаргою на неправомірні дії забудовника й попросити провести перевірку законності його дій. «По-друге, потрібно подати позовну заяву до суду загальної юрисдикції за місцем знаходження відповідача (забудовника). При цьому позов повинен подаватися окремо і самостійно кожним інвестором. У позовній заяві слід описати, що між вами і забудовником такого-то числа був укладений договір (його назва), який має ознаки договору підряду. Відзначити, що свої зобов'язання за договором ви виконали в повному обсязі, про що свідчать відповідні платіжні документи (копії долучити до позову). Об'єкт нерухомості, який є предметом договору, вам досі не переданий, незважаючи на те, що термін його здачі протермінований».
27 лист 2016 16:10
також законодавством регламентується питання конкуренції та та поширення неправдивої реклами
27 лист 2016 16:21

і можна звернутись до АМКУ, як тут зробили: //www.amc.gov.ua/amku/control/kyivr/uk/p ublish/article/82640;jsessionid=448C1634 5045A9D61FA7955E537DCA47.app1

30 лист 2016 17:40
проект заяви


ПАТ "ХК "Київміськбуд"
Голові правлiння
Кушнiру I. М.
Інвестора кв № будинок №
ХХХХХХХХХХХ
ДД ММ 2015 укладено з ПАТ "ХК "Київміськбуд" договір № ХХХ про купівлю-продаж майнових прав на квартиру №ХХХ у житловому будинку № між вулицями Новомостицька та Замковецька у Подільському р-н м.Києва (далі Договір). Прийняті на себе за договором зобов'язання з перерахування грошей мною виконано в повному обсязі: згідно розділу 3 Договору сплачено 99% вартості майнових прав. Згідно з договором, ПАТ "ХК "Київміськбуд" зобов'язався ввести в експлуатацію квартиру 31 липня 2016 року. Але на сьогодні зазначену квартиру у власність за актом прийому-передачі так і не передали. Вищевказаний договір має всі ознаки договору підряду, визначені ст. 875 Цивільного кодексу України. Статтею 883 цього кодексу передбачено, що підрядник відповідає за прострочення передачі об'єкта замовнику, зокрема, сплачує пеню, встановлену законом, і компенсує збитки в повному обсязі.
На підставі вищевикладеного та керуючись положеннями статей 11, 526, 530, 610, 611, 875, 882, 883 ЦК України, ст 231 Господарського кодексу, ст. 20 Закону України «Про звернення громадян», прошу:
1. Надати інформацію щодо термінів передачі мені у власність за актом прийому-передачі квартири № ХХХ у житловому будинку № ХХХ між вулицями Новомостицька та Замковецька у Подільському р-н м.Києва.
2. Сплатити пеню в розмірі 0.1 відсотка від суми фактично перерахованих коштів за кожний день прострочення, та штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості (за прострочення понад тридцять днів).
3. Повідомити письмово про результат розгляду вимоги на підставі Закону України «Про звернення громадян».


Копії договору та довідки про підтвердення оплати додаються.

Дата: Підпис
Квартира в кредит с минимальным первым взносом
Оформляйте кредит на квартиру сроком до 7 лет при первом взносе от 110 тыс. гривен
Детальніше
Начни свою Life Story
Романтичный новострой у парка Феофания. Здесь есть все что нужно для счастливой жизни
Детальніше
234. . .7