Снижение стоимости квартир в ФФС

Правовая сторона вопросов, связанных с недвижимостью. Юридическая помощь.
Наследство, страхование, узаконивание, бытовые и иные правовые вопросы.

Ответить
користувач форуму
Ответов: 70
Профиль
Репутация:    0
Добрый день.
Интересует такой вопрос - если при организации ФФС стартовая цена на квадрометры в ФФС была 10000 грн. Позже повышалась до 12-13,5 тыс. грн. Но на текущий момент реально должно быть снижение цены ниже 10000 грн., например до 8000 грн. (предположим сейчас таков рынок).

В законе о ФФС сказано, что снижать не могут, только повышение. Кто уже столкнулся - дайте разъяснения.


ст 2. закона
есть формулировка
" поточна ціна вимірної одиниці об'єкта інвестування -
встановлена на момент розрахунків ціна права вимоги на одну
вимірну одиницю цього об'єкта інвестування;"

ст 15.
Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта будівництва не може
бути встановлена нижче, ніж попередня ціна для цього об'єкта
будівництва.


В общем кто в курсе вопрос????
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 116
Профиль
Репутация:    1
Добрый день!
Насколько я понимаю с Вашего вопроса, Вас интересует может ли увеличиться стоимость облигаций после завершения строительства. Все зависит от того, как этот вопрос урегулирован в договоре купли-продажи облигаций между торговцем ценными бумагами и инвестором. Законодательство не запрещает увлечения стоимости облигаций. Исходя из практики, подорожания стоимости облигаций можно избежать, если изначально оплатить их стоимость в полном размере. Если рассматривать действующее законодательство в данной сфере, то в нем множество противоречий, поэтому заранее что-то прогнозировать очень сложно.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 70
Профиль
Репутация:    0
Нет - суть вопроса касается не облигационной схемы, а схемы с использование ФФБ.
Финальным документом о инвестировании средств является свидетельство участиника ФФБ - оно по определению не является ценной бумагой, поэтому о котировках речи быть не может.

Интересует именно схема в части работы ФФБ.
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 116
Профиль
Репутация:    1
Добрый день,
Думаю, Письмо Министерства регионального развития и строительства Украины, от 29.12.2008, № 8/5-1430 "Относительно определения категории "стоимость строительства" в рамках Закона Украины "О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью"" ответит на Ваш вопрос.
"Міністерство регіонального розвитку та будівництва України опрацювало звернення щодо визначення категорії "вартість будівництва" в рамках Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" та інформує.
Стаття 18 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" визначає здійснення контролю виконання зобов'язань за договором, зокрема управителем за дотриманням забудовником виконання умов та зобов'язань за договором з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій забудовника, у тому числі щодо зростання вартості будівництва більш ніж на 20 відсотків.
При цьому цим Законом передбачено, що управитель укладає із забудовником договір, який регулює взаємовідносини управителя із забудовником щодо організації спорудження об'єктів будівництва з використанням отриманих в управління управителем коштів та подальшої передачі забудовником об'єктів інвестування установникам управління.
Умови такого договору залежать від виду фонду фінансування будівництва (ФФБ), який використовується для організації фінансування будівництва об'єкта. ФФБ може бути двох видів - ФФБ виду А та ФФБ виду Б.
Для ФФБ виду А поточну ціну вимірної одиниці об'єкта будівництва, споживчі властивості об'єктів інвестування, коефіцієнти поверху та комфортності визначає забудовник, при цьому він приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва та зобов'язаний своєчасно ввести його в експлуатацію незалежно від обсягу фінансування.
Для ФФБ виду Б забудовник бере на себе зобов'язання дотримуватися рекомендацій управителя щодо споживчих властивостей об'єктів інвестування, здійснювати спорудження об'єктів будівництва без порушення графіків будівництва та відповідно до проектної документації і в межах загальної вартості будівництва, погодженої з управителем, та своєчасно ввести їх в експлуатацію у разі виконання управителем графіка фінансування будівництва. Управитель визначає поточну ціну вимірної одиниці об'єкта будівництва, коефіцієнти поверху і комфортності та приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва.
Таким чином управитель контролює дотримання забудовником вартості будівництва, визначеної в договорі між ними.
Вартість будівництва складається, у тому числі, з:
- безпосередніх витрат з будівництва житлового будинку, які враховують витрати на проектування та затвердження проекту будівництва, організацію процесу будівництва, виконання загальнобудівельних робіт, улаштування внутрішньобудинкових інженерних систем, монтаж та придбання інженерного обладнання, електромеханічного та іншого устаткування, благоустрій та спорудження внутрішньомайданчикових інженерних мереж, уключаючи адміністративні витрати та прибуток підрядних організацій, що компенсуються замовником, податки, збори та інші обов'язкові платежі, встановлені законодавством;
- витрат пов'язаних з додатковими технічними та економічними умовами розвитку регіонів, а саме: звільнення і інженерна підготовка будівельного майданчика, компенсація витрат попереднім власникам земельної ділянки, вартість земельної ділянки, спорудження позамайданчикових інженерних мереж, відрахуваннями на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів тощо.
Одночасно зазначаємо, що відповідно до статті 24 зазначеного Закону України нагляд та регулювання діяльності управителів ФФБ здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг та Національний банк України у межах своїх повноважень."
Вернуться к началу
користувач форуму
Ответов: 70
Профиль
Репутация:    0
т.е. если я правильно понял суть ответа - "как договорятся с госкомиссией"?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Юридическая консультацияdsf

Обсуждение новостей